Rozkaz L. 15/2011 z 17 listopada

  • Drukuj

Sanok, 17 listopada 2011 r.

 Chorągiew Podkarpacka  

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

Rozkaz L. 15/2011 

Informacje i zarządzenia:

 1.1. Z radością informuję, że listem gratulacyjnym Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w dniu 4 listopada 2011 r., w setną rocznicę pobytu Andrzeja Małkowskiego w Rzeszowie, zostały wyróżnione Druhny: hm. Magdalena Zgódko, phm. Bożena Sołtys i pwd. Elżbieta Babiak.Gratuluję i dziękuję za wzorowe prowadzenie drużyn.

1.2. Informuję, że Międzyhufcowa Komisja Stopni Instruktorskich, powołana przez Komendanta Chorągwi Podkarpackiej funkcjonuje w następującym składzie:

-     hm. Ewa Wojtuszewska - przewodnicząca

–        hm. Zbigniew Zielonka

–        hm. Teresa Radwańska

–        hm. Kazimierz Kisiołek

–        phm. Maria Hanus

–        przedstawiciel Hufca ZHP w Brzozowie 

 

1.3. Informuję, że zakończone zostały prace konserwatorskie przy Krzyżu Golgoty Wschodu 
i Dębach Pamięci  na cmentarzu. Została również wykonana duża tablica z biogramami Oficerów, dla uhonorowania których posadziliśmy 24 Dęby Pamięci. Zapraszam drużyny do odwiedzania tego miejsca pamięci narodowej. Miejsca, które jest dziełem naszego hufca.

  1. Hufiec

2.1. Zwalniam członków Kapituły Stopni Wędrowniczych:

Przewodniczącą         –   phm. Jadwigę Stojowską

Członków                  –  pwd. Macieja Gadomskiego,

                                    –  pwd. Jarosława Pankiewicza

Dziękuję za troskę o rozwój harcerzy starszych i wędrowników, za pracę i zaangażowanie. Liczę na dalszą współpracę  i pełnienie służby.

2.2. Mianuję przewodniczącą Kapituły Stopni Wędrowniczych   phm. Jadwigę Stojowską 
i proszę o zbudowanie zespołu, tak ważnego w strukturze hufca, w terminie do 15 grudnia 2011r.

2.3. Potwierdzam pełnienie funkcji redaktora naczelnego pisma „Sanocki Skaut” przez phm. Edytę Bielak

2.4. Powołuję sztab II Harcerskiej Nocki Andrzejkowej (25/26 listopada, Gimnazjum nr 1 
w Sanoku) w składzie:

komendant sztabu – pwd. Paweł Stefański

z-ca komendanta – pwd. Daniel Bielak

członkowie – pwd. Izabela Janik, Druhny Oliwia Capik, Weronika Kijowska , Karolina Ciupka i Justyna Ciupka.

2.5. Powołuję sztab Starszoharcerskiej Nocki na Luzie (2-4 grudnia 2011 w Nowotańcu)

w składzie:

komendant sztabu – phm. Dorota Szafran

oboźny – pwd. Kornel Komenda

kwatermistrz - H.O. Michał Kiernisz

członkowie – pwd. Izabela Janik, pwd. Daniel Bielak, Druhny Paulina Walus, Natalia Mołczan i Justyna Ryniak

2.6. Powołuję sztab organizacyjny „Zuchowych Mikołajek” (10 grudnia, w SP-1 Sanok)w składzie:

komendantka sztabu – phm. Anna Stawarz

z-ca – Dh. Katarzyna Chowaniec

członkowie: phm. Maria Hanus, pwd. Izabela Janik

2.7. Powołuję sztab organizacyjny „Betlejemskiego Światła Pokoju” w składzie:

komendant sztabu – hm. Krystyna Chowaniec

z-ca – phm. Bogusław Ciupka

Członkowie - pwd. Radosław Masłyk, pwd. Janusz Masłyk, Druhny Natalia Mołczan, Justyna Ryniak, Maria Kurkarewicz, pwd. Izabela Janik, Druhowie Rafał Gładysz, Sebastian Kikta.

Proszę inne chętne osoby o zgłaszanie się do pracy w sztabie.

2.8. Potwierdzam pełnienie funkcji administratora strony internetowej hufca przez H.O. Michała Kiernisza.

2.9. Powierzam Druhowi phm. Ryszardowi Stojowskiemu funkcję głównego administratora strony hufca.

3. Drużyny:

3.1. W porozumieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku mianuję Druhnę Katarzynę Chowaniec opiekunem 5 DH w Sanoku.

3.2. W porozumieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku mianuję Panią Ewę Zagórską opiekunem 10 DH w Sanoku.

3.3. W porozumieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku mianuję Pana Wojciecha Mermera opiekunem 4 DH w Sanoku.

Bardzo dziękuję za podjęcie się odpowiedzialnej roli opiekuna.

12. Pochwały, nagrody, wyróżnienia.

12.1. Za pracę przy porządkowaniu grobów wyróżniam dh. Natalię Mołczan, dh. Rafała Gładysza i dh. Sebastiana Kiktę. Dziękuję pwd. Michałowi Czasowi za pomoc w wykonaniu stroików na groby.

12.2. Udzielam pochwały za przeprowadzenie w dniu 30 października br. kwesty przed kościołem o.o. Franciszkanów dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. św. Zygmunta Gorazdowskiego następującym Druhnom, Druhowi i drużynom:

-          dh. Justynie Ryniak i 10 DH „Kremenaros” im. Tadeusza Kościuszki

-          dh. Natalii Mołczan i 4 DH

-          pwd. Izabeli Janik i 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego”

-          dh. Rafałowi Gładyszowi i 54 DH im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK.

12.3. Za przeprowadzenie kwesty w dniu 1 listopada na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta pochwałę otrzymują następujące Druhny, Druhowie i drużyny:

-          phm. Anna Stawarz

-          pwd. Daniel Bielak

-          hm. Kazimierz Kisiołek i 64 DH „Kormorany” im. Wincentego Pola w Łukowem

-          hm. Magdalena Zgódko i 42 DH w Prusieku

-          phm. Ewa Kseniak i 11 DH w Bukowsku

-          dh. Justyna Ryniak i 10 DH „Kremenaros” im. Tadeusza Kościuszki z Sanoka

-          dh. Natalia Mołczan i 4 DH z Sanoka

-          pwd. Izabela Janik i 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego” z Sanoka

-          dh. Rafał Gładysz i 54 DH im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK z Sanoka

-          pwd. Radosław Masłyk i 2 DH „Mouse” im. Aleksandra Kamińskiego z Sanoka

-          dh. Sebastian Kikta i 13 DH KWV im. gen. W. Andersa z Sanoka

12.4. Za liczny i aktywny udział w uroczystościach 3 rocznicy nadania hufcowi imienia ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego, capstrzyku w dniu 10 listopada w Sanoku oraz uroczystościach  Święta Niepodległości w Besku, Bukowsku, Zagórzu i Sanoku, dziękuję bardzo wszystkim instruktorom, zuchom i harcerzom. Wszyscy, którzy włączyli się w obchody największego polskiego święta dali świadectwo swojej patriotycznej postawy. Szczególnie dziękuję 1 ZGZ  z Zahutynia, 11 DH z Bukowska i 5 DH z Sanoka. Dziękuję pwd. Danielowi Bielakowi za przygotowanie drużyny sztandarowej.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec