Rozkaz L. 14/2011 z 4 listopada

  • Drukuj

Sanok, 4 listopada 2011 r.

Chorągiew Podkarpacka 

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 14/2011

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje:

1.2.1. Podaję do wiadomości wyniki IX Zjazdu Zwyczajnego Hufca Ziemi Sanockiej, odbytego dn. 20 października 2011 r:

a/ Zjazd dokonał wyboru władz statutowych hufca w następującym składzie:

Komendant i komenda:

hm. Krystyna Chowaniec - komendant

phm. Bogusław Ciupka – zastępca komendanta

hm. Marek Zgódko - skarbnik

członkowie komendy:

hm. Jerzy Kwaśniewicz

phm. Anna Stawarz

phm. Elżbieta Gałązka

pwd. Daniel Bielak

wakat – przedstawiciel Międzygminnego Związku Drużyn w Besku

  

Komisja Rewizyjna:

phm. Katarzyna Ordon-Harłacz – przewodnicząca

członkowie:

phm. Jadwiga Stojowska

pwd. Aleksandra Tasz

pwd. Izabela Janik

pwd. Radosław Masłyk

B/ Zjazd przyjął Program Rozwoju Hufca ZHP Ziemi Sanockiej na lata 2011-2015 – zał. nr 1 do rozkazu.

C/ zjazd przyjął uchwałę w sprawie proponowanych zmian w Statucie ZHP – zał. nr 2 do rozkazu.

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam Druha Jakuba Samca z funkcji drużynowego 7 DSH w Długiem. Dziękuję za utworzenie i prowadzenie drużyny; życzę Druhowi powodzenia w nowej szkole i liczę na dalszą służbę w harcerskich szeregach.

3.3.2. Mianuję drużynową 7 DSH w Długiem Druhnę Dorotę Gebus. Życzę Druhnie wiele radości i satysfakcji z pełnionej funkcji.

Druhny i Druhowie!

W imieniu swoim i całej komendy hufca dziękuję za okazane zaufanie. Dołożymy wszelkich starań, aby praca harcerska w naszym hufca była systematyczna i efektywna, aby każdy zuch, harcerz czy instruktor mógł realizować swoje pasje i zainteresowania.

Bardzo liczę na Waszą życzliwość i pomoc. Razem możemy zrobić bardzo wiele! W tych czasach, kiedy tak wiele młodych ludzi nie otrzymuje dobrych wzorów i przykładów Harcerstwo jest niezwykle potrzebne. Razem możemy wspierać dzieci i młodzież w ich rozwoju, stawiając wymagania oraz dając przykład rzetelnej pracy i wzajemnej życzliwości.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec