Rozkaz L. 13/2011 z 13 pażdziernika

  • Drukuj

 Sanok, 13.10.2011 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 13/2011

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

 1.2.1 Informuję o podjęciu przez komendę hufca uchwały nr 38/VIII/2011 z dnia 14 września 2011 r. w stulecie sanockiego harcerstwa. Treść decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.

1.2.2. Informuję o podjęciu przez komendę hufca uchwały nr 39/VIII/2011 z dnia 10 października br. w sprawie zamknięcia okresu próbnego Drużynie Harcerskiej przy SP nr 2 w Sanoku. Treść decyzji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu.

1.2.3. Informuję o podjęciu przez komendę hufca uchwały nr 40/VIII/2011 z dnia 10 października br. w przyjęcia sprawozdanie komendanta i komendy hufca. Treść decyzji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego rozkazu.

1.2.4. Na wniosek phm. Elżbiety Gałązki, koordynatorki kursu zastępowych, ogłaszam listę harcerzy, którzy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym, druhny i druhowie:

- Aleksandra Kopczak (54 DH),

- Przemysław Wasylik (54 DH),

- Miłosz Pastuszak (2 DH),

- Jakub Kwaśniewicz (2 DH),

- Tomasz Kwiatkowski (2 DH),

- Małgorzata Sidor (10 DH),

- Emilia Żywicka (45 DH),

- Wioleta Stróżowska (45 DH),

- Hubert Jarecki (45 DH),

- Kacper Lutecki (15 DH),

- Monika Strączek (15 DH),

- Piotr Kornecki-Żyłka (15 DH),

- Natalia Połdiak (15 DH).

Gratuluje wszystkim uczestnikom i życzę zorganizowania wielu ciekawych zbiórek jako zastępowi w swoich drużynach!

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Zwalniam z dniem 13 października Komitet organizacyjny obchodów 100-lecia sanockiego harcerstwa, powołanych w jego skład druhny i druhów:

- hm. Krystyna Chowaniec – przewodnicząca,

- hm. Jerzy Kwaśniewicz – z-ca,

- hm. Ewa Wojtuszewska,

- ks. dr pwd. Konrad Dyrda,

- phm. Elżbieta Gałązka,

- phm. Anna Stawarz,

- phm. Edyta Bielak,

- phm. Jadwiga Mermer,

- hm. Zbigniew Osenkowski,

- hm. Zbigniew Zielonka.

Serdecznie dziękuje za wzorowe wypełnienie powierzonych funkcji, oraz zaangażowanie w pracę w komitecie.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę harcerską działającą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku i nadaję jej numer 4.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam pwd. Małgorzatę Folcik z funkcji drużynowej 4 DH przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku.

3.3.2. Mianuję dh. Natalię Mołczan na funkcję drużynowej 4 DH przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku.

7. Mianowania instruktorów

7.2. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 października br. zamykam próbę na stopień przewodniczki druhnie Annie Borczyk.

8. Otwarcie/zamknięcie próby na stopień HO/HR

8.1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 23 września 2010 r. zamykam próbę na stopień Harcerza Orlego z wynikiem pozytywnym druhowi Sebastianowi Kikta, drużynowemu 13 DH KWV.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Informuję, że komendantka Chorągwi Podkarpackiej ZHP hm. Władysława Domagała, z okazji zjazdu zwykłego hufca wyróżniła następująca osoby listem gratulacyjnym za wieloletnią, niezwykle rzetelną i kreatywną służbę instruktorską:

- pwd. Daniel Bielak – szef HKR Sanok, namiestnik wędrowników, KH,

- phm. Edyta Bielak – Drużynowa 12 DHW „Fenix”, namiestnik harcerzy, KH,

- hm. Krystyna Chowaniec – skarbnik hufca, KH,

- phm. Elżbieta Gałązka – kształcenie hufca, KH,

- phm. Maria Hans – członek KSI,

- pwd. Izabela Janik - Drużynowa 5 DH im. Jana Bytnara "Tekle",

- hm. Kazimierz Kisiołek - członek KSI,

- hm. Zofia Kosz – członek KSI,

- hm. Jerzy Kwaśniewicz – poczta harcerska nr 72, KH,

- hm. Lidia Mackiewicz- Adamska – przewodnicząca HSH,

- pwd. Janusz Masłyk – kwatermistrz hufca, KH,

- phm. Jadwiga Mermer – członek HKR,

- hm. Zbigniew Osenkowski - członek komisji historycznej,

- hm. Teresa Radwańska – członek KSI,

- phm. Bożena Sołtys – Drużynowa 26 DH im. Tadeusza Kościuszki,

- phm. Anna Stawarz – namiestnik zuchowy, KH,

- phm. Jadwiga Stojowska – przewodnicząca KSW,

- hm. Jolanta Struś – przewodnicząca HKR,

- phm. Dorota Szafran – z-ca komendanta ds. programu, KH,

- phm. Danuta Tutak – członek HKR,

- hm. Ewa Wojtuszewska – przewodnicząca KSI,

- hm. Marek Zgódko – członek HSH,

- hm. Lidia Zielonka – członek HSH,

- hm. Zbigniewa Zielonka – komendant MZD, KH,

12.2. Listem gratulacyjnym Kuratora Oświaty za rzetelną służbę instruktorską zostali wyróżnieni:

- pwd. Elżbieta Babiak, Drużynowa 25 GZ „Ekoludkowa Gromada” w Odrzechowej,

- phm. Bożena Sołtys, Drużynowa 26 DH im. Tadeusza Kościuszki w Odrzechowej,

- hm. Magdalena Zgódko, Drużynowa 42 DH w Prusieku.

12.2. Listem gratulacyjnym komendanta hufca za rzetelną służbę instruktorską zostali wyróżnieni:

- pwd. Elżbieta Babiak, Drużynowa 25 GZ „Ekoludkowa Gromada” w Odrzechowej,

- pwd. Halina Chmielewska, Drużynowa 14 DH w Sieniawie,

- pwd. Anna Dereń, Drużynowa 33 GZ „Krasnale” w Besku,

- dh. Anna Hańczuk, Drużynowa 2 GZ „Leśne Duszki” w Zagórzu,

- phm. Ewa Kseniak, Drużynowa 11 DH w Bukowsku,

- pwd. Macko Aleksandra, Drużynowa 4 GZ „Słoneczna Gromada” w Zagórzu,

- phm. Katarzyna Ordon-Harłacz, Drużynowa 5 GZ „Zuchy z czerwonego lasu” w Sanoku,

- pwd. Alina Rychlicka Indyk, Drużynowa 51 GZ „Grzybowe Ludki” z Falejówki,

- dh. Magdalena Pacławska, Drużynowa 3 GZ „Roześmiane Stokrotki” w Sanoku,

- pwd. Danuta Szałankiewicz, Drużynowa 35 GZ „Wesołe Zajączki” w Mymoniu,

- pwd. Katarzyna Szul-Kopecka, Drużynowa 22 DH im. Andrzeja Małkowskiego w Besku,

- dh. Danuta Zawojska, Drużynowa 34 „Leśne Skrzaty” w Milczy,

- hm. Magdalena Zgódko, Drużynowa 42 DH w Prusieku.

Wszystkim dziękuje za pełnienie służby harcerskiego wychowawcy – opiekuna!

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI