Rozkaz Specjalny L. 2/2011 z 24 września

 Sanok, 24.09.2011 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz Specjalny L. 2/2011

lilijka_1_sds

„ Bądźcie zawsze wierni wielkiemu dziedzictwu harcerstwa.

Dzielcie się swoją radością i entuzjazmem z waszymi rówieśnikami,

bądźcie świadkami pozytywnego stosunku do życia, który bierze się

z umiłowania przyrody i dzieł stworzenia, a zwłaszcza z wewnętrznej  czystości i szlachetności intencji.

Wasze świadectwo potrzebne jest dzisiejszemu światu.”

bł. Jan Paweł II

 

W 100- letnia rocznicę utworzenia na Ziemi Sanockiej Harcerstwa spotykamy się podczas uroczystego zlotu. W ten szczególny dzień świętujemy rocznicę, kiedy to nasi poprzednicy rozpoczynali przygodę z harcerstwem. Wówczas nikt nie podejrzewał, że powstająca organizacja będzie tak liczna oraz, że za 100 lat będzie świętować swoje powstanie.

Życzę wszystkim zuchom, instruktorom oraz seniorom, aby kolejne dni spędzone w gronie harcerskiej braci, były powodem do przeżycia kolejnych wielu spotkań, organizowania ciekawych przedsięwzięć i uroczystości. By na kolejnych rocznicach powstania naszej organizacji można było tak jak dziś świętować i wspominać czas Przygody i Służby !

 

1. Zarządzenia i informacje

1.1.  Podaję do wiadomości uchwałę nr 38/VIII/2011 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 14 września 2011 r. w stulecie sanockiego harcerstwa:

Mija 100 lat od czasu, kiedy pierwszy patrol skautowy w Sanoku, założony przez Antoniego Fronia jesienią 1910 roku dał początek utworzonej we wrześniu 1911 roku 1 Sanockiej Drużynie Skautów im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Od tego czasu kolejne pokolenia dziewcząt i chłopców w harcerskich szeregach uczyły się patriotyzmu i braterstwa, rozwijały swoje talenty i zainteresowania, przeżywały trudy wędrówek i radość wspólnej zabawy. Jesteśmy dumni  z osiągnięć naszych poprzedników, którzy swoją postawą i rzetelną pracą, ofiarnością i oddaniem, potwierdzili skuteczność harcerskiej metody wychowania i nieprzemijającą wartość Harcerskich Ideałów – służby Bogu, Polsce i ludziom.

Wspominamy dzisiaj pierwszych harcerzy, którzy stanęli do walki o niepodległość i granice odradzającego się państwa polskiego po okresie rozbiorów. Oddajemy hołd instruktorom i harcerzom, poległym na wszystkich frontach II wojny światowej, zamordowanym w niemieckich  i sowieckich obozach oraz innych miejscach kaźni.

Wyrażamy ogromną wdzięczność dotychczasowym komendantom i komendantkom hufca, drużynowym, przybocznym i zastępowym, którzy nieraz w bardzo trudnych warunkach organizowali pracę harcerską. Dziękujemy instruktorkom i instruktorom, harcerkom i harcerzom za służbę w szeregach sanockiego hufca, często wieloletnią i niezwykle owocną.

Jesteśmy wdzięczni władzom państwowym i samorządowym za udzielaną pomoc. Dziękujemy Wojsku Polskiemu, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz organizacjom kombatanckim za współpracę i wspieranie naszych działań. Szczególnie wdzięczni jesteśmy ŚZŻAK i Związkowi Sybiraków. Słowa wdzięczności kierujemy do władz kościelnych, księży i harcerskich kapelanów za duchowe przewodnictwo i pomoc w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży. Dziękujemy rodzicom naszych wychowanków za wielki dar zaufania oraz licznym instytucjom oraz organizacjom za pomoc i współpracę.

Pamiętając o dokonaniach poprzednich harcerskich pokoleń, zapatrzeni w piękny przykład życia naszego patrona, księdza harcmistrza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego, umocnieni ich wzorem i przykładem, pragniemy nadal swoją postawą, pracą i umiejętnościami przyczyniać się do rozwoju naszego miasta, regionu i Polski. Będziemy nadal wychowywać dziewczęta i chłopców na ludzi dzielnych i pracowitych, zdrowych moralnie i fizycznie, pełnych życzliwości dla innych ludzi i troski o środowisko przyrodnicze, znajdujących w służbie harcerskiej sens i radość życia.

Komenda Hufca ZHP

Ziemi Sanockiej

13. Inne

13.1. Na wniosek Kapituły Odznaki „Zasłużony dla Hufca Ziemi Sanockiej” z dnia 13 września br. przyznaję srebrną odznakę:

Poz. Nr leg. Stopień Imię i nazwisko Funkcja
1 044 phm. Jarosław Pankiewicz Członek KSW
2 045 pwd. Aleksandra Tasz Instruktorka Hufca
3 046 pwd. Danuta Szałankiewicz Drużynowa 35 GZ
4 047 phm. Katarzyna Ordon -Harłacz Drużynowa 5 GZ
5 048 pwd. Izabela Janik Drużynowa 5 DH
6 049 dh. Małgorzata Nastała Przyboczna 54 DH
7 050 dh. Paulina Walus Drużynowa 54 DH
8 051 Pan Janusz Wojtas Dyr. odd. wiodącego PBS w Sanoku
9 052 pwd. Małgorzata Folcik Drużynowa PDH
10 053 dh. Jakub Samiec Drużynowy 7 DH
11 054 pwd. Aleksandra Macko Drużynowa
12 055 Pan Czesław Stasicki Elbud
13 056 Pan Józef Leśniak Automet

13.2. Na wniosek Kapituły Odznaki „Zasłużony dla Hufca Ziemi Sanockiej” z dnia 13 września  br. przyznaję złotą odznakę:

Poz.

Nr

leg.

Stopień Imię i nazwisko Funkcja
1 040 Pan Sebastian Niżnik Starosta Sanocki
2 041 Pan Mieczysław Jakiel Dyrektor oddziału PGNIG w Sanoku
3 042 phm. Edyta Bielak Drużynowa 12 DH
4 043 Pan Jan Kwolek Firma kamieniarska
5 044 pwd. Elżbieta Babiak Drużynowa 25 GZ
6 045 hm. Eugenia Penar Instruktorka Hufca
7 046 hm. Witalis - Władyka Andrzej Instruktor Hufca
8 047 phm. Dorota Szafran Z-ca komendanta hufca ds. programu

 

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

facebook_page_plugin