Rozkaz L. 12/2011 z 22 września

 Sanok, 22.09.2011 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 12/2011

 

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Na podstawie Ordynacji wyborczej Związku Harcerstwa Polskiego, załącznik do uchwały nr 38/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. oraz uchwały nr 39/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie terminarza zjazdów hufców w 2011 r. oraz uchwały nr 36/VIII/2011 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zwołania Zjazdu Zwykłego Hufca zwołuję Zwykły Zjazd Hufca Ziemi Sanockiej na dzień 20 października br. na godz. 15.00 w Domu Harcerza, ul. Zielona 39, w Sanoku.

1.1.2. Ogłaszam listę uczestników Zjazdu Zwykłego Hufca, posiadających czynne prawo wyborcze:

L. p. Imię i nazwisko Stopień Funkcja
  1.
Babiak Elżbieta Przewodniczka Drużynowa 25 GZ
  2.
Baranowska Agnieszka Brak Drużynowa 16 DH
   3.
Bielak Daniel Przewodnik Członek KH oraz KSW, drużynowy HKR, IIRChP
   4.
Bielak Edyta Podharcmistrzyni Drużynowa 12 DHW
  5.
Bodnar Mariola Brak Drużynowa 8 GZ
6. Cupak Marcin Brak Drużynowy 37 WDH
  7.
Chmielewska Halina Przewodniczka Drużynowa 14 DH
  8.
Chowaniec Krystyna Harcmistrzyni Skarbnik Hufca
  9.
Danuta Zawojska Brak Drużynowa 34 GZ
  10.
Dereń Anna Przewodniczka Drużynowa 33 GZ
  11.
Fal-Woźny Ewa Brak Drużynowa 20 GZ
  12.
Folcik Anna Przewodniczka Drużynowa 32 GZ
  13.
Folcik Małgorzata Przewodniczka Drużynowa PDH przy SP 2
  14.
Gadomski Maciej Podharcmistrz Członek KSW
  15.
Galant Władysława Brak Drużynowa 39 GZ
  16.
Gałązka Elżbieta Podharcmistrzyni Drużynowa 15 DH, członek KH
  17.
Gładysz Rafał Brak Drużynowy 54 DH
  18.
Hanus Maria Podharcmistrzyni Drużynowa 7 GZ, członek KSI
  19.
Hańczuk Anna Brak Drużynowa 2 GZ
  20.
Harna Krystyna Harcmistrzyni Członek Komisji Historycznej
  21.
Jaklik Konrad Przewodnik Drużynowy HKG „Born to climb”
  22.
Janik Izabela Przewodniczka Drużynowa 5 DH
  23.
Kawałkiewicz Bogumiła Podharcmistrzyni Drużynowa 69 GZ
  24.
Kiernisz Michał Brak Administrator strony internetowej Hufca
  25.
Kikta Sebastian Brak Drużynowy 13 DH
  26.
Kilar Magdalena Przewodniczka Drużynowa 17 GZ
  27.
Kisiołek Kazimierz Harcmistrz Drużynowy 64 DH, członek KSI
  28.
Konrada Dyrda Przewodnik Kapelan Hufca
  29.
Kosz Zofia Harcmistrzyni Członek HKR
  30.
Kseniak Ewa Podharcmistrzyni Drużynowa 11 DH
  31.
Kurkarewicz Maria Brak Drużynowa 9 DH
  32.
Kuśnierz Beata Brak Drużynowa 42 GZ
  33.
Kwaśniewicz Jerzy Harcmistrz Członek KH, ChSH, Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 72
  34.
Los Genowefa Przewodniczka Drużynowa 31GZ
  35.
Mackiewicz-Adamska Lidia Harcmistrzyni Przewodnicząca Sądu Harcerskiego
  36.
Macko Aleksandra Przewodniczka Drużynowa 4 GZ
  37.
Masłyk Janusz Przewodnik Członek KH
  38.
Masłyk Radosław Przewodnik Drużynowy 2 DH „Mouse"
         39. Mermer Jadwiga Podharcmistrzyni Członek HKR
  40.
Natalia Piotrowska Brak Drużynowa 17 DH
          41. Ordon - Harłacz Katarzyna Podharcmistrzyni Drużynowa 5 GZ
          42. Osenkowski Zbigniew Harcmistrz Członek Komisji Historycznej Hufca, Krąg Seniora
          43. Osuch Tomasz Przewodnik Drużynowy HKT "Na Azymut", EWiK GK,
  44.
Pacławska Magdalena Brak Drużynowa 3 GZ
  45.
Pankiewicz Jarosław Przewodnik Członek KSW
         46. Paraniak-Chojnacka Joanna Brak Drużynowa 6 GZ
          47. Radwańska Bożena Brak Drużynowa 10 GZ
         48. Radwańska Teresa Harcmistrzyni Członek KSI
         49. Rychlicka-Indyk Alina Przewodniczka Drużynowa 51 GZ
         50. Ryniak Justyna Brak Drużynowa 10 DH
          51. Samiec Jakub Brak Drużynowy 7 DSH
  52.
Sołtys Bożena Podharcmistrzyni Drużynowa 26 DH
  53.
Stawarz Anna Podharcmistrzyni Członek KH, drużynowa 1 GZ
  54.
Stojowska Jadwiga Podharcmistrzyni Przewodnicząca KSW
  55.
Stojowski Ryszard Podharcmistrz Komendant Hufca
  56.
Struś Jolanta Harcmistrzyni Przewodnicząca HKR
  57.
Strzelecki Jan Harcmistrz Przewodniczący Harcerskiego Kręgu Seniorów
  58.
Szafran Dorota Podharcmistrzyni Członek KH
  59.
Szałankiewicz Danuta Przewodniczka Drużynowa 35 GZ
  60.
Szul Katarzyna Przewodniczka Drużynowa 22 DH
  61.
Tutak Danuta Podharcmistrzyni Członek HKR, drużynowa 45 DH
  62.
Tymoczko Anna Podharcmistrzyni Drużynowa  32 GZ
  63.
Wojtuszewska Ewa Harcmistrzyni Członek KH, przewodnicząca KSI
  64.
Wolwowicz Alicja Podharcmistrzyni Członek Komisji Historycznej
  65.
Zawojska Danuta Przewodniczka Drużynowa 34 GZ
  66.
Zgódko Magdalena Harcmistrzyni Drużynowa 42 DH, członek ChKSI
  67.
Zgódko Marek Harcmistrz Członek Sądu Harcerskiego,  komendant OW „Berdo”
  68.
Zielonka Lidia Harcmistrzyni Drużynowa 21 DH, członek Sądu Harcerskiego
          69. Zielonka Zbigniew Harcmistrz Członek KH, komendant MZD

1.1.3. W przypadku zastrzeżeń do listy uczestników zjazdu hufca pisemne odwołanie wnosi się do właściwego komendanta hufca w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy. Komendant hufca rozpatruje wniosek i ogłasza rozkazem swoją decyzje w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku. Od decyzji komendanta hufca przysługuje prawo odwołania do właściwego sądu harcerskiego w terminie 3 dni od podania decyzji do wiadomości. Sąd wydaje postanowienienie później niż na 5 dni przed terminem zjazdu hufca.

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

facebook_page_plugin