Rozkaz L. 11/2011 z 21 września

 Sanok, 21 września 2011 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 11/2011

 

8. Zaliczanie służby instruktorskiej 

8.1. Na podstawie Uchwały nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczania służby instruktorskiej

(cyt.: „4. Służbę zalicza się instruktorowi, który:

1) pełni funkcję instruktorską lub aktywnie pracuje na rzecz Związku,

2) przestrzega Statutu ZHP,

3) uzyskał od bezpośredniego przełożonego pozytywną ocenę swojej pracy,

4) zapłacił składki członkowskie za rok harcerski, za który zaliczona ma być służba.”)

zaliczam służbę instruktorską za rok 2010/2011 następującym Instruktorkom i Instruktorom:

L. p. Imię i nazwisko Stopień Funkcja
1. Babiak Elżbieta Przewodniczka Drużynowa 25 GZ
2. Bartkowska Agnieszka Przewodniczka Instruktorka Hufca
3. Biega Agata Przewodniczka Instruktorka Hufca
4. Bielak Daniel Przewodnik Członek KH oraz KSW, drużynowy HKR, IIRChP
5. Bielak Edyta Podharcmistrzyni Drużynowa 12 DHW
6. Chmielewska Halina Przewodniczka Drużynowa 14 DH
7. Chowaniec Krystyna Harcmistrzyni Skarbnik Hufca
8. Ciupka Bogusław Harcmistrz Instruktor Hufca
9. Czas Michał Przewodnik Instruktor Hufca
10. Dereń Anna Przewodniczka Drużynowa 33 GZ
11. Folcik Anna Przewodniczka Drużynowa 32 GZ
12. Folcik Małgorzata Przewodniczka Drużynowa PDH przy SP 2
13. Gadomski Maciej Podharcmistrz Członek KSW
14. Gałązka Elżbieta Podharcmistrzyni Drużynowa 15 DH, członek KH
15. Hanus Maria Podharcmistrzyni Drużynowa 7 GZ, członek KSI
16. Harna Kazimierz Podharcmistrz Instruktor Hufca
17. Harna Krystyna Harcmistrzyni Członek Komisji Historycznej
18. Jaklik Konrad Przewodnik Drużynowy HKG „Born to climb”
19. Janik Izabela Przewodniczka Druzynowa 5 DH
20. Kawałkiewicz Bogumiła Podharcmistrzyni Drużynowa 69 GZ
21. Kilar Magdalena Przewodniczka Drużynowa 17 GZ
22. Kilar Renata Przewodniczka Instruktorka Hufca
23. Kisiołek Kazimierz Harcmistrz Drużynowy 64 DH, członek KSI
24. Klimkowska –Bil Magdalena Harcmistrzyni Instruktorka Hufca
25. Kociszewska Anna Przewodniczka Instruktorka Hufca
26. Kociszewski Kazimierz Przewodnik Instruktor Hufca
27. Komenda Kornel Przewodnik Instruktor Hufca
28. Konrada Dyrda Przewodnik Kapelan Hufca
29. Kosz Zofia Harcmistrzyni Członek HKR
30. Kseniak Ewa Podharcmistrzyni Drużynowa 11 DH
31. Kubit Iwona Przewodnik Instruktorka Hufca
32. Kwaśniewicz Jerzy Harcmistrz Członek KH, ChSH, Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 72
33. Kwolek Eugenia Podharcmistrzyni Drużynowa 42 GZ
34. Los Genowefa Przewodniczka Drużynowa 31GZ
35. Mackiewicz-Adamska Lidia Harcmistrzyni Przewodnicząca Sądu Harcerskiego
36. Macko Aleksandra Przewodniczka Drużynowa 4 GZ
37. Masłyk Janusz Przewodnik Członek KH
38. Masłyk Radosław Przewodnik Drużynowy 2 DH „Mouse”
39. Mermer Jadwiga Podharcmistrzyni Instruktor Hufca
40. Ordon - Harłacz Katarzyna Podharcmistrzyni Drużynowa 5 GZ
41. Osenkowski Zbigniew Harcmistrz Członek Komisji Historycznej Hufca, Krąg Seniora
42. Osuch Tomasz Przewodnik Drużynowy HKT "Na Azymut", EWiK GK,
43. Pacławski Ryszard Harcmistrz Instruktor Hufca
44. Pankiewicz Jarosław Podharcmistrz Członek KSW
45. Penar Eugenia Harcmistrzyni Instruktorka Hufca
46. Radwańska Teresa Harcmistrzyni Członek KSI
47. Rychlicka-Indyk Alina Przewodniczka Drużynowa 51 GZ
48. Sołtys Bożena Podharcmistrzyni Drużynowa 26 DH
49. Stawarz Anna Podharcmistrzyni Członek KH, drużynowa 1 GZ
50. Stefański Paweł Przewodnik Instruktor Hufca
51. Stojowska Jadwiga Podharcmistrzyni Przewodnicząca KSW
52. Struś Jolanta Harcmistrzyni Przewodnicząca HKR
53. Strzelecki Jan Harcmistrz Przewodniczący Harcerskiego Kręgu Seniorów
54. Szafran Dorota Podharcmistrzyni Członek KH
55. Szałankiewicz Danuta Przewodniczka Drużynowa 35 GZ
56. Szul Katarzyna Przewodniczka Drużynowa 22 DH im. A. Małkowskiego
57. Tarkowska Barbara Podharcmistrzyni Instruktorka Hufca
58. Tasz Aleksandra Przewodniczka Instruktorka Hufca, EWiK GK,
59. Tendaj Beata Przewodniczka Instruktorka Hufca
60. Tutak Danuta Podharcmistrzyni Członek HKR, drużynowa 45 DH
61. Tymoczko Anna Podharcmistrzyni Drużynowa  32 GZ
62. Wicijowska Lidia Podharcmistrzyni Instruktorka Hufca
63. Witalis-Władyka Andrzej Harcmistrz Członek Kręgu Seniora
64. Wojtuszewska Ewa Harcmistrzyni Członek KH, przewodnicząca KSI
65. Wolwowicz Alicja Podharcmistrzyni Członek Komisji Historycznej
66. Zawojska Danuta Przewodniczka Drużynowa 34 GZ
67. Zgódko Katarzyna Przewodnik Instruktor Hufca
68. Zgódko Magdalena Harcmistrzyni Drużynowa 42 DH, członek ChKSI
69. Zgódko Marek Harcmistrz Członek Sądu Harcerskiego,  komendant OW „Berdo”
70. Zielonka Lidia Harcmistrzyni Drużynowa 21 DH, członek Sądu Harcerskiego
71. Zielonka Zbigniew Harcmistrz Członek KH, komendant MZD

8.1.1   W przypadku niezaliczenia służby instruktor ma prawo odwołania się do właściwego komendanta w ciągu jednego miesiąca od daty ogłoszenia rozkazu.

8.1.2 Od decyzji komendanta w sprawie wniesionego odwołania przysługuje odwołanie do właściwego sądu harcerskiego.

8.1.3   Zaliczenie służby instruktorskiej potwierdza się wpisem do książeczki i kartoteki instruktorskiej.

Wszystkim instruktorom bardzo dziękuję  za pełnienie służby instruktorskiej!

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

facebook_page_plugin