Uchwała nr 11/X/2018

Uchwała nr 11/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 29 listopada 2018 r.  

w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Hufca Ziemi Sanockiej na rok 2019

§ 1

Komenda hufca przyjmuje do realizacji „Ramowy plan pracy hufca na rok 2019”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

         Komendant Hufca

   hm. Krystyna Chowaniec

           

Uchwała nr 10/X/2018

Uchwała nr 10/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 29 listopada 2018 r.  

w sprawie zatwierdzenia programów pracy pjo na rok 2018/2019.

§ 1

Działając w oparciu o punkt 67. 2) Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 23/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego komenda Hufca Ziemi Sanockiej zatwierdza programy pracy na rok 2018/2019 następujących gromad i drużyn:

  1. 11 DH
  2. 25 GZ
  3. 21 DH
  4. 26 DH

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

         Komendant Hufca

   hm. Krystyna Chowaniec

           

Uchwała nr 9/X/2018

Uchwała nr 9/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 11 października 2018 r.  

w sprawie przekazania darowizny.

§ 1

Komenda hufca wyraża zgodę na przekazanie darowizny w kwocie 5000.00 zł (słownie – pięć tysięcy) na rzecz Stowarzyszenia Wychowawców „Eleusis” z przeznaczeniem na druk albumu „Sto lat w służbie Niepodległej. 100 lat ZHP na Ziemi Sanockiej”. Jednocześnie komenda wyraża podziękowanie SW „Eleusis” za pozyskanie kwoty 10 000 zł na druk ww. albumu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Podpisy członków komendy hufca, obecnych na zbiórce:

Podpis zastępcy przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Hufca obecny na zbiórce:

Uchwała nr 8/X/2018

Uchwała nr 8/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 11 października 2018 r.  

w sprawie zatwierdzenia programów pracy pjo na rok 2018/2019.

§ 1

Działając w oparciu o punkt 67. 2) Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 23/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego komenda Hufca Ziemi Sanockiej zatwierdza programy pracy na rok 2018/2019 następujących gromad i drużyn:

  1. 14 DH NS
  2. 5 DH im. Jana Bytnara „Rudego”
  3. 4 DH „Dolina Sanu”
  4. 54 DH „Ludzie Jagi” im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK
  5. 15 GZ
  6. 51 GZ

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

         Komendant Hufca

   hm. Krystyna Chowaniec

           

Uchwała nr 9

Uchwała nr 9/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 11 października 2018 r.  

w sprawie przekazania darowizny.

§ 1

Komenda hufca wyraża zgodę na przekazanie darowizny w kwocie 5000.00 zł (słownie – pięć tysięcy) na rzecz Stowarzyszenia Wychowawców „Eleusis” z przeznaczeniem na druk albumu „Sto lat w służbie Niepodległej. 100 lat ZHP na Ziemi Sanockiej”. Jednocześnie komenda wyraża podziękowanie SW „Eleusis” za pozyskanie kwoty 10 000 zł na druk ww. albumu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Podpisy członków komendy hufca, obecnych na zbiórce:

Podpis zastępcy przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Hufca obecny na zbiórce:

facebook_page_plugin