Uchwała nr 15/X/2017

Uchwała nr 15/X/2017 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 5 grudnia 2017  r. w sprawie przyjęcia planu operacyjnego na rok 2018 r.

§ 1

Komenda hufca przyjmuje do realizacji Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Sanockiej na rok 2018 r. wraz załącznikiem „Kalendarium ważniejszych przedsięwzięć programowych hufca w roku 2018” stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Komenda zobowiązuje komendanta hufca do upowszechnienie planu i koordynowania jego realizacji.

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest komendant hufca, komenda oraz zespoły stałe
i doraźne hufca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

..........................................                                                                  .........................................

 (protokolant)                                                                                                                        (prowadzący obrady)

                       

           

Uchwała nr 14/X/2017

Uchwała nr 14/X/2017 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie nadania tytułu „Opiekun Alei Katyńskiej w Sanoku”.

§ 1

Na wniosek komendantki hufca komenda naje tytuł honorowy Opiekun Alei Katyńskiej w Sanoku” Pani Alicji Kawskiej za  wielokrotne wykonywanie prac porządkowych w alei oraz leśniczemu Panu Markowi Wilkowi za ofiarowanie, już po raz trzeci, drewna na krzyż.

§ 2

Komenda zobowiązuje komendantkę hufca przygotowania dyplomów nadania tytułu oraz zorganizowania uroczystego ich wręczenia,

§ 3

Komenda wyraża wdzięczność Pani Alicji Kawskiej i panu Markowi Wilkowi  za pomoc w sprawowaniu opieki nad tym szczególnym miejscem pamięci narodowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Protokolant                                                                                          Komendant Hufca

……….…………..                                                                               hm. Krystyna Chowaniec

           

Uchwała nr 11/X/2017

Uchwała nr 11/X/2017 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 14 września 2017 r.  

w sprawie uzupełnienia składu komendy.

§ 1

Na wniosek komendantki hufca komenda powołuje w skład komendy, na funkcję zastępcy komendanta ds. organizacyjnych, Druha pwd. Mateusza Piekuta.

§ 2

Zakres obowiązków i uprawnień zastępcy komendanta jest określony w Regulaminie pracy komendanta i komendy Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego stanowiącego Załącznik do uchwały nr 2/X/2016 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej
im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dn. 14 stycznia 2016

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

         Komendant Hufca

  hm. Krystyna Chowaniec

           

Uchwała nr 13/X/2017

Uchwała nr 13/X/2017 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania komendanta i komend hufca na zjazd sprawozdawczy.

§ 1

Komenda po zapoznanie się z przedłożonym przez komendantkę hufca projektem sprawozdania przyjmuje Sprawozdanie komendanta i komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego za okres od 21.11.2015 r. do 07.11.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Protokolant                                                                                                Komendant Hufca

……….…………..                                                                               hm. Krystyna Chowaniec

           

Uchwała nr 10/X/2017

Uchwała nr 10/X/2017 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 7 lipca 2017 r.  

w sprawie zmian w składzie komendy.

§ 1

Komenda przyjmuje rezygnację z  funkcji zastępcy komendanta ds. organizacyjnych Druha phm. Radosława Masłyka.

§ 2

Komenda dziękuję Druhowi za pracę w komendzie hufca i życzy pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz  realizacji wszystkich planów i zamierzeń.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

         Komendant Hufca

  hm. Krystyna Chowaniec

           

facebook_page_plugin