Rozkaz L. 15/2017 z 8 września

                                                                                                Sanok, 8 września, 2017 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 15/2017

  1. Informacje i zarządzenia:

1.1. Informuję, że delegatami na XL Zjazd ZHP z rejonu hufców Brzozów, Krosno, Bieszczadzkiego i Ziemi Sanockiej zostali: hm. Jadwiga Stojowska (Hufiec Ziemi Sanockiej) i hm. Łukasz Wójcik (Hufiec Krosno). Gratuluję delegatom i życzę satysfakcji z podjętej służby.

 

 

Czytaj więcej: Rozkaz L. 15/2017 z 8 września

Rozkaz L. 14/2017 z 31 sierpnia

                                                                                                    Sanok, 31 sierpnia

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 14/2017

  1. Informacje i zarządzenia:

1.1. Podaję do wiadomości zestawienie zrealizowanych podczas wakacji form wypoczynku oraz jednodniowych uroczystości i spotkań.

Czytaj więcej: Rozkaz L. 14/2017 z 31 sierpnia

Rozkaz L. 9/2017 z 27 maja

Sanok, 27 maja, 2017 r.

Chorągiew Podkarpacka                                                                 

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 9/2017

1. Zarządzenia i informacje:

  1. Podaję wyniki XXVIII edycji Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ”Florek:

Kategoria zuchy

I miejsce  - GZ "Promyczki" z Lipin
II miejsce - GZ "Leśne Ludki" z  Parkosza
III miejsce - "Leśne Duszki" z Trepczy
IV miejsce  - 3 GZ "Młode wilczki" z Kolbuszowej
V miejsce -  4 GZ "Słoneczne Promyki" z Ostrowa
za udział:
15 GZ z Krowicy Samej
42 GZ z Prusieka
51 GZ z Falejówki
1 GZ "Zielone żabki" z Pilzna

Kategoria harcerze młodsi

I miejsce -  1 Pilzneńska DH "Zielona Jedynka"
II miejsce - 16 DH z Kolbuszowej
III miejsce - 42 DH z Prusieka
IV miejsce - 15 DH z Jaćmierza
V miejsce  -  4 DH z Sanoka
VI miejsce -  9 DH z Krowicy Samej
za udział:
4 DH z Trześni
9 DH z Sanoka
16 DH z Falejówki

Kategoria drużyny wielopoziomowe

I miejsce - DH "Buki" ze Słotowej
II miejsce  - 5 DH z Lipin
III miejsce  - 56 DH z Dobrkowa
IV miejsce  -  2 DH "Diablice" z Mielca
V miejsce  -   38 DH z Stężycy
VI miejsce 
-  6 DH NS "Słoneczniki" z Rzeszowa
za udział:
DH "Majki" z Końskiego
DH z Dydni

Kategoria harcerze starsi - ekolodzy

I miejsce  DH "Czarne Orły" z Parkosza
II miejsce  "Młodzi Zagórscy Ekolodzy" z Zagórza
III miejsce  "Ekolodzy" z "Chorzelowa

 

Finalistom wyrażam ogromne uznanie za wielomiesięczną pracę i szczerze gratuluję.

Czytaj więcej: Rozkaz L. 9/2017 z 27 maja

Rozkaz L. 13/2017 z 16 sierpnia 2017

                                                                                      Sanok, 16 sierpnia, 2017r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 13/2017

1.Informacje i zarządzenia:

Na podstawie § 66 Statutu ZHP w łączności z Uchwałą nr 51/XXXVIIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 04 marca 2017 r. - Ordynacja wyborcza ZHP pkt. 21 oraz Uchwałą nr 22/2017 z dnia 08 maja 2017 r. Komendy Chorągwi Podkarpackiej w sprawie ustanowienia rejonów wyborczych oraz określenia liczby delegatów wybieranych w rejonach na XL Zjazd ZHP, po zasięgnięciu opinii komendantów hufców - zarządzam w dniu 06 września 2017 roku zbiórkę wyborczą dla rejonu, który tworzą hufce: Brzozów, Krosno, Bieszczadzki w Lesku, Ziemi Sanockiej w Sanoku.

Zbiórka odbędzie się w Szkole Podstawowej w Brzozowie, przy ulicy Parkowej 5, o godzinie 17:00.

  1. Podaję imienny wykaz instruktorów uprawnionych do udziału w zbiórce:

Zgodnie z Ordynacja wyborczą ZHP (Uchwała nr 51/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r.) z głosem decydującym w zbiórce wyborczej biorą udział członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorskie, mający przydział służbowy do tego hufca, którego zbiórka dotyczy, i opłaconą podstawową składkę członkowską.

Czytaj więcej: Rozkaz L. 13/2017 z 16 sierpnia 2017

Rozkaz L 12/2017 z 7 lipca

                                                                                                       Sanok, 7 lipca, 2017r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 12/2017

 1.Informacje i zarządzenia:

1.1. Informuję, że Komenda Hufca Ziemi Sanockiej w dniu 6 lipca br. podjęła Uchwałę nr 10/X/2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji phm. Radosława Masłyka z funkcji z-cy komendanta hufca z powodu wyjazdu. Komenda wyraziła podziękowanie Druhowi za 1,5 roku pracy w komendzie.

Czytaj więcej: Rozkaz L 12/2017 z 7 lipca

facebook_page_plugin