PLAN OPERACYJNY HUFCA ZHP ZIEMI SANOCKIEJ 2016r.

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZHP ZIEMI SANOCKIEJ

          im. ks. hm. ZDZISŁAWA PESZKOWSKIEGO NA ROK 2016

  1. Misja Hufca ZHP Ziemi Sanockiej: Celem istnienia i działania hufca jest prowadzenie pracy wychowawczej na terenie powiatu sanockiego, przyczynianie się, przy zastosowaniu harcerskiej metody, do rozwoju zuchów, harcerzy i instruktorów w sferze duchowej, intelektualnej, społecznej i fizycznej.  Opieramy swoją pracę na Harcerskich Ideałach, zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu, których istotą jest służba Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Pragniemy wychować dzieci i młodzież na ludzi uczciwych, wrażliwych na problemy innych, aktywnych społecznie, zdrowych fizycznie i moralnie, dbających o dziedzictwo kulturowe minionych pokoleń oraz naturalne środowisko przyrodnicze, jednocześnie umiejących efektywnie funkcjonować w europejskiej wspólnocie.
  2. Priorytety pracy hufca w roku 2016:
  • poprawa stanu zorganizowania hufca – przywrócenie pracy gromad i drużyn w gminie Besko i Zagórz; powołanie zespołu kwatermistrzowskiego, zespołu programowo-metodycznego, zespołu wychowania duchowego, zespołu promocji i wizerunku; stwarzanie warunków do  odbudowania drużyny o specjalności wodnej oraz innych drużyn specjalnościowych,
  • dalsza poprawa bazy lokalowej i sprzętowej: pozyskanie środków na remont Domu Harcerza; wykonanie wymiany instalacji cieplnej; kontynuacja prac w Centrum Sportów Ekstremalnych i ośrodku „Berdo”;
  • uaktywnienie działań w celu pozyskania do prowadzenia gromad i drużyn nauczycieli oraz rodziców;
  • zadania programowe dla uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski i udział w Światowych Dniach Młodzieży.

Czytaj więcej: PLAN OPERACYJNY HUFCA ZHP ZIEMI SANOCKIEJ 2016r.

Kalendarium ważniejszych przedsięwzięć programowych hufca w roku 2016

Załącznik nr 1 do Planu operacyjnego

Kalendarium

ważniejszych przedsięwzięć programowych hufca w roku 2016

 

Lp. Nazwa zadania Termin Miejsce
 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

10 stycznia

Sanok (HKG, HKR)

 

97 rocznica śmierci Andrzeja Małkowskiego

 i 37 rocznica śmierci Olgi Małkowskiej – gra miejska „Andrzej Małkowski w Sanoku”

15 stycznia (piątek)

godz. 16.00 – 18.00

Drużyny; Sanok
 

153 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – apel wieczorny pod Krzyżem Powstańczym

22 stycznia (piatek), godz. 17.00 Sanok, cmentarz centralny
 

Harcerska Akcja Zimowa

Ferie

15 –28  lutego

Stanice NAZ, biwaki
  Dzień Myśli Braterskiej - Spotkanie harcerskich pokoleń. 21 lutego (niedziela)

Dom Harcerza

 

Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej

5 marca - sobota

SDK

  Konkursy plastyczne na najpiękniejszą kartkę świąteczna i najpiękniejszy stroik

15-23 marca

Dom Harcerza
 

Droga Krzyżowa po Górach Słonnych

Wielka Środa

23 marca

Sanok – Góry Słonne
 

Wielka Sobota – warty przy Bożym Grobie

26 marca

Powiat Sanocki

  Hufcowe eliminacje konkursu recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”.

9 kwietnia - sobota

Dom Harcerza.
 

Dzień Katyński

13 kwietnia

Sanok, Aleja Katyńska
 

Zuchowy rajd „Siedmiomilowe Buty”

16 kwietnia - sobota

 
  VIII Harcerski Rajd Śladami Kurierów Beskidzkich ZWZ –AK 23 kwietnia - sobota Żubracze
 

Udział w uroczystościach państwowych.

3 maja

Sanok, Besko, Zagórz, Bukowsko
 

Wycieczka do Lwowa

7 maja  
 

XIX Zlot Harcerzy Ekologów

 – podsumowanie 27 edycji akcji „Florek”.

27-29 maja Sanok – Myczkowce - Bieszczady
  Biwak drużyn – podsumowanie roku pracy harcerskiej

24/25 czerwca

Berdo

  HAL i NAL 25.06-31.08. Wg. planu HAL
  Organizacja uroczystości 75 rocznicy rozstrzelania 112 więźniów na górze „Gruszka”

5 lipca - wtorek

 
 

 Światowe Dni Młodzieży 

20 –25 lipca – międzynarodowe Spotkania Młodych Diecezji Przemyskiej

26-31 lipca – ŚDM w Krakowie

20-31 lipca

Sanok, Kraków
 

72 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia

Sanok

  Święto Wojska Polskiego – udział w uroczystościach 14-15 sierpnia Sanok
  XIV Bieszczadzka Biesiada Literacka pamięci Jerzego Harasymowicza 21 sierpnia  
 

98 rocznica urodzin Patrona Hufca

23 sierpnia Sanok
  1 września – 77 rocznica wybuchu II wojny światowej 1 września Powiat Sanocki
  Udział  w uroczystościach z okazji 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej

10 września

Bykowce

 

Dzień Sybiraka – udział

we Mszy Świętej,  spotkania z Sybirakami

17 września

Kościół Przemienienia Pańskiego
  Harcerski Start – zlot drużyn hufca; turniej sprawnościowy 24 września Sanok
  Przeprowadzenie naboru do drużyn, zebranie pisemnych oświadczeń od rodziców, zaplanowanie prób na stopnie i prób harcerki/harcerza

Wrzesień - październik

wszystkie gromady

i drużyny

  XVI rajd pieszy „Śladami św. Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie Niskim” 8 października Bukowe Berdo – Krzemieniec – Tarnica - Wołosate
 

Harcerska Służba Pamięci, kwesta na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Św.  Brata Alberta

Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. św. Zygmunta Gorazdowskiego

25-31paźd.

1 listopada

Cmentarze.

Mogiły harcerskie

 i żołnierskie.

  Wieczorny apel przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki

10 listopada;

godz. 18.00

Sanok

 

Udział w uroczystościach państwowych.

11 listopada

Sanok, Zagórz, Besko. Bukowsko
 

Starszoharcerska Nocka na Luzie

25-27 listopada

 
 

Zuchowe Mikołajki

3 grudnia

 
 

Konkursy plastyczne na najpiękniejszą kartkę świąteczna i najpiękniejszy stroik

10-20 grudnia

Miejscowości

w których są drużyny.

 

Betlejemskie Światło Pokoju

11 – 24 grudnia Teren całego hufca.
 

Opłatek instruktorów

i wędrowników.

22 grudnia

(czwartek)

Dom Harcerza.
facebook_page_plugin